Po wyborach …

 

Dobiegła końca czteroletnia kadencja zarządu BTS-u Rekord, powołano nowe władze klubu.

W miniony wtorek odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Beskidzkiego Towarzystwa Sportowe Rekord. Zebrani jednomyślnie przyjęli i zatwierdzili sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności klubu w mijającym okresie. Jednogłośnie udzielono także absolutorium zarządowi za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu prezes BTS-u – Janusz Szymura dokonał m.in. porównania miejsca, w którym znajdowały się drużyny reprezentujące Rekord w rywalizacji futsalowej i futbolowej przed czterema laty i obecnie. Syntetyczna ocena czterolecia wypada bardzo pozytywnie, jeśli wziąć pod uwagę stałą obecność seniorskiej drużyny w czołówce rozgrywek Futsal Ekstraklasy i Pucharu Polski oraz udział w UEFA Futsal Cup, medalowe zdobycze zespołów młodzieżowych, trzyletnią obecność piłkarzy na szczeblu III ligi oraz łatwo dostrzegalną i stale rosnącą pozycję młodych „rekordzistów” w zmaganiach Lig Wojewódzkich na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem wysokich lokat drugoligowych piłkarek, w rywalizacji o charakterze makroregionalnym. Walne Zebranie było jak najbardziej stosowną okazją do podziękowania ustępującym, wieloletnim członkom zarządu za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju klubu. W tym szacownym gronie znaleźli się: Lech Szymonowicz (wieloletni wiceprezes ds. sportowych) i Tadeusz Polok (jeden z założycieli BTS-u Lipnik w 1994 roku) oraz Marek Homa i Maciej Pyszka.

W informacji dotyczącej bieżącego zakresu działalności klubu podniesiony został m.in. ważny wątek dynamicznego rozwoju Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która w pełni realizuje założenia dydaktyczne i sportowe organu prowadzącego, którym jest BTS. Najjaśniejszymi przykładami na potwierdzenie naczelnego hasła naszej placówki oświatowej: „Tu pogodzisz naukę ze sportem” znakomitymi wynikami w szkole i na boisku są m.in. Klaudia Kubaszek, Wiktoria Berdys i Michał Kałuża.

W kontekście finansowym podkreślony został nieustający i pozostający na wysokim poziomie udzielanego wsparcia mecenat nad klubem Rekordu Systemy Informatyczne. Finansowanie bieżącej działalności statutowej nie byłoby możliwe również bez źródeł, jakimi są subwencje oświatowe oraz dochody Rekord Sportowej Spółki Akcyjnej. Nie pominięto w podsumowaniu także wsparcia udzielanego przez władze samorządowe z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w formie dotacji celowych oraz stypendiów dla przedstawicieli futsalowej drużyny seniorów, niezmiennych w swojej wysokości od siedmiu lat. W aspekcie finansowym nie przeszedł bez echa apel Prezesa o utworzenie funduszu solidarnościowego, który miałby za cel pomoc w sportowym rozwoju młodzieży pochodzącej ze słabiej uposażonych rodzin.

W końcowej części zabrania dokonano wyboru nowych władz klubu. Jednogłośnie na kolejną, czteroletnią kadencję prezesem klubu wybrany został J. Szymura. Sternik Rekordu wytyczył kierunki działania i zadania dla nowych władz obejmujące m.in. regulację kwestii własnościowych dzierżawionego od gminy obiektu przy ul. Startowej, dążenie do utrzymania futsalowych drużyn - seniorskiej i młodzieżowych, w ścisłej czołówce krajowej, zachowanie statusu piłkarskiego zespołu na poziomie co najmniej III-ligowym i stałym kursie na zasilanie jej szeregów przez wychowanków, a w tym kontekście nacisk na dalszy progres. W tych zamierzeniach prezesa wspierać ma zarząd w nowym składzie, do którego wybrani zostali: Tadeusz Pagieła (wiceprezes ds. organizacyjnych) i Jarosław Krzystolik (wiceprezes ds. sportowych) oraz Piotr Szymura, Ryszard Piskorz, Piotr Kuś i Bogusław Matloch.

TP

SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: