SMS Rekord

Szkoły Mistrzostwa Sportowego to placówka niepubliczna, których organem prowadzącym jest Beskidzkie Towarzystwo Sportowe "Rekord" Bielsko-Biała.Uczniowie zamiejscowi mają możliwość zakwaterowania w naszym przyszkolnym Internacie w Bielsku-Białej przy ul. Gałczyńskiego 31. Szkoła zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną dla swoich uczniów współpracując z poradnią sportowo-rehabilitacyjną. W szkole zatrudnia się wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i trenerską.


Główne cele i zadania Szkoły

  • Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu maturalnego,

  • Kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia,

  • Wychowanie i rozwijanie osobowości ucznia poprzez czynne uprawianie sportu,

  • Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów sportowych,

  • Umożliwienie indywidualnego podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego ucznia poprzez organizacje mało liczebnych oddziałów klasowych,

  • Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i zdrowotnej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


Program szkolenia sportowego:
Szkoły organizują szkolenie sportowe w oparciu o osobny program szkolenia sportowego dla gimnazjum i liceum z podziałem na dwie dyscypliny:

  • piłkę nożną

  • futsal


Obie szkoły realizują szkolenie sportowe we współpracy z klubem sportowym - BTS Rekord Bielsko-Biała. Uczniowie naszych szkół reprezentują ten klub w rozgrywkach ligowych. Szkolenie sportowe jest realizowane dla poszczególnych grup wiekowych:

  • w gimnazjum - wszechstronny i ukierunkowany etap szkolenia sportowego mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w wybranej dyscyplinie sportu

  • w liceum - ukierunkowany i specjalistyczny etap szkolenia sportowego w określonej dyscyplinie sportu aż do osiągnięcia poziomu mistrzostwa sportowego.


Program zdolności kondycyjnych - szybkości, wytrzymałości i siły dla klas licealnych został skonstruowany w oparciu o konsultacje z prof. Chmurą z AWF Wrocław.

SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: